Skorsten

  • Skorstens reparationer med keramisk skorstensmassa

  • Skorstensrör

  • Nyinstalation av stålskorstenar

  • Skorstensblock

  • Tegelskorsten

Tjänster

  • Reparationer med godkända metoder samt traditionell ommurning.
  • Vi säljer och installerar kaminer och skorstenar.
  • Kostnadsfria hembesök med åtgärdsförslag/offert

Kontakt

Telefon: 070-32 32 352
E-post: torbjorn.wigh@gsb.se